Bedrijven die u voor zijn gegaan

Hieronder vind u voorbeelden van oplossingen voor enkele van onze klanten.

Databank met vastgoedinformatie

In Nederland zijn er weinig tot geen bronnen waar uitgebreide informatie over vastgoedtransacties vastgelegd zijn. De bronnen die er zijn bieden voor onze klant Industrial Real Estate Partners te weinig houvast. Er was behoefte aan een databank waarin snel gezocht kan worden op bijvoorbeeld postcodes, metrages en koop- en huurtarieven. Wij hebben voor deze klant een systeem opgezet waarmee enerzijds data uit bestaande bronnen kan worden ge-importeerd en anderzijds deze data kan worden verrijkt met bijvoorbeeld tarieven, huurtermijnen, foto's en plattegronden. Het systeem is reeds in productie maar ook nog in ontwikkeling. Waar op dit moment aan gewerkt wordt zijn diverse rapportages.


Registratiesysteem van verkopen Kanzi® appel

Onze klant Greenstar-Kanzi Europe NV uit België is mede licentiehouder van het appelras Kanzi®. Haar wereldwijde partners zijn fruitteler-organisaties die het exclusieve recht hebben dit fruit te verkopen. Deze verkopen worden wekelijks gecontrolleerd waarbij verkochte hoeveelheden en prijzen gemonitord worden. De oplossing die wij voor GKE opgeleverd hebben biedt de mogelijkheid aan de partners om wekelijks hun verkopen via een web-portal te uploaden of in te voeren. Na controle door GKE draaien deze cijfers mee in statistieken die weer met alle partners gedeeld kunnen worden.

Verkoopsysteem van fruitbomen

European Fruit Co-operation (EFC) verzorgt de verkoop van fruitbomen van het appelras Kanzi®. Via groeimodellen kan de actuele verkoopbare voorraad fruitbomen van wereldwijd aangesloten boomkwekers berekend worden. Vanuit deze voorraad worden bomen verkocht en gefactureerd aan fruittelers. Zij dienen zich echter wel te binden aan bepaalde afspraken omtrent het op de markt brengen van het te oogsten fruit. Hiertoe worden online fruitteeltcontracten opgesteld waarbij de betrokken partijen de overeenkomst digitaal kunnen ondertekenen.