Over Semtec

'Het draait niet om de software, het draait om uw bedrijfsproces'

Semtec Automatisering richt zich op ontwikkeling van maatwerksoftware voor het MKB. Daarin opereren vaak specialistische bedrijven met hun eigen specifieke bedrijfsprocessen en standaard software biedt daar veelal geen uitkomst voor. Tenzij het bedrijf bereid is om hun werkwijze op de software aan te passen. Met maatwerksoftware hoeft uw bedrijf niet zelf te veranderen. Wij passen de software op uw bedrijf aan!

Semtec Automatisering is in 1999 opgericht door René Houdtzagers. Daarvoor was hij werkzaam bij een overslagbedrijf, waar een aantal interne logistieke knelpunten zijn aandacht trokken. René onderzocht de mogelijkheid van de inzet van software om deze knelpunten op te lossen. Wat bleek: niet alleen de knelpunten werden door de software verholpen, het leverde zelfs kostenbesparingen op. Hij raakte hierdoor zo gemotiveerd dat hij besloot zich te gaan toeleggen op de ontwikkeling van software voor logistieke bedrijfsprocessen.

Inmiddels heeft René veel ervaring en domein-kennis van de logistieke sector, met name in de AGF-branche. Daarnaast heeft hij een netwerk van collega-ontwikkelaars en IT-bedrijven tot zijn beschikking, die hij inzet bij grotere projecten.

Klik hier voor een overzicht van ICT-vraagstukken waar Semtec Automatisering een oplossing voor heeft gemaakt.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Wanneer u geïnteresseerd bent in 1 van onze diensten dan willen wij graag bij u langskomen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u ons vertellen over uw bedrijf en het (logistieke) probleem waar u mee zit. In de meeste gevallen kunnen wij u al direct adviseren hoe we denken dit probleem aan te moeten pakken.

Functioneel ontwerp

Wanneer blijkt dat uw bedrijf behoefte heeft aan een stuk maatwerksoftware kunnen wij een functioneel en technisch ontwerp opstellen. Deze dienen als een soort bouwtekening voor de software. Het uitwerken hiervan zal op een interactieve manier plaatsvinden. De ervaring leert dat alleen al het goed nadenken over het probleem tot verhelderende inzichten voor uw bedrijf kan leiden. De kosten van het opstellen van zo'n functioneel ontwerp varieren tussen de 500,- en 3.000,- euro, afhankeliijk van de complexiteit van uw bedrijfsvoering. Met dit ontwerp kunt u overigens ook naar een andere software-ontwikkelaar.

Offerte

Wanneer er van beide kanten overeenstemming is over het functioneel ontwerp bieden wij een passende offerte aan. De prijs waarvoor wij de software aanbieden is een fixed price. In enkele gevallen blijkt tijdens het bouwen dat er extra functionaliteiten gewenst zijn. In die gevallen zullen wij op basis van nacalculatie extra kosten in rekening brengen. Samen met de offerte zullen wij een indicatie meegeven over de te verwachten opleverdata.

Oplevering

Na goedkeuring van de offerte wordt er snel een begin gemaakt aan het bouwen van de software. Wij streven ernaar om de software zoveel mogelijk in stapjes op te leveren. Dit heeft als groot voordeel dat u gedurende het hele ontwikkeltraject een vinger aan de pols heeft. U kunt ingrijpen als iets niet helemaal werkt zoals u het had bedoeld. Bijkomend voordeel is dat u al eerder gebruik kunt maken van een gedeelte van de software. Echter voordat iets in gebruik genomen wordt, vragen wij u altijd de tot dan toe beschikbaar gekomen functionaliteit uitvoerig te testen.